Atlantisvädret

Atlantisväder för kommunen Lidingö

 Vind m/s
 Nederbörd på 4 timmar
Optimala
förhållanden
Onsdag
17.07.2024
21°C Max
17°C Min
m/s mm
Optimala
förhållanden
Torsdag
18.07.2024
21°C Max
16°C Min
m/s mm
Optimala
förhållanden
Fredag
19.07.2024
23°C Max
16°C Min
m/s mm
Optimala
förhållanden
Lördag
20.07.2024
24°C Max
16°C Min
m/s mm
Optimala
förhållanden
Söndag
21.07.2024
23°C Max
16°C Min
m/s mm
Vind m/s
Nederbörd på 4 timmar
Atlantisvädret är ett hjälpverktyg som utifrån lokala väderförhållanden visar när förhållandena förväntas vara bra för att få den mest effektiva ogräsbekämpningen med Atlantis OD.
När det kommer till tidpunkten för ogräsbekämpning är det många faktorer som spelar in, men för att hjälpa till att hitta de bästa dagarna för gräsogräsbekämpning  har vi tagit fram ett nytt verktyg som ger en lokal bedömning om klimatförhållandena är optimala för en god effekt av Atlantis OD.

LÄS MER HÄR

Atlantisvädret ger en rekommendation för behandling den aktuella dagen på kommun-vå och hur förutsättningarna för en eventuell Atlantisbehandling förväntas utvecklas under de fyra följande dagarna.

Vi rekommenderar att informationen i Atlantisvädret alltid används i kombination med din egen erfarenhet och att du kontrollerar förekomsten av vita rotspetsar hos ogräsen i fältet innan behandlingen utförs.

Atlantisvädret är ett hjälpverktyg som kompletterar användningen av Atlantis OD och är inte ett substitut för en kvalificerad bedömning avseende lämpligheten att utföra en växtskyddsbehandling. 
Atlantisvädrets väderprognoser uppdateras dygnsvis och baseras på väderdata från IBM, The Weather Company och en unik algoritm från Bayer Crop Science Sverige, som kombinerar flera meteorologiska variabler.
Effekten av Atlantis kan påverkas av andra lokala faktorer, inklusive topografi, marktemperatur, ljusinstrålning och vind. Atlantisvädret detekterar behandlingsfönster där ogräsen förväntas vara i god tillväxt två dagar före dagen för behandling och tre dagar efter. Om väderprognosen ändras för den kommande dagen uppdateras rekommendationen automatiskt, så kom ihåg att kolla Atlantisvädret på dagen för den planerade besprutningen.
 

Syftet med Atlantisvädret är att hjälpa till att hitta de bästa dagarna på kommun-nivå, där klimatförhållandena är optimala för ogrästillväxt och därmed också effekten av Atlantis OD. Vi strävar efter att Atlantisvädrets väderprognoser ska vara så exakta som möjligt, men eftersom modellen bygger på väderdata förbehåller vi oss rätten till avvikelser i väderprognoserna i förhållande till det faktiska vädret. Atlantisvädrets information tillhandahålls efter bästa tillgängliga prognosmodell, men ska inte tas som en garanti från Bayer. Effekten av Atlantis OD kan påverkas av andra faktorer som typografi, marktemperatur, ljusstrålning, vind och nederbörd. Bayer tar inget juridiskt ansvar för Atlantisvädrets väderprognos, och vi frånsäger oss allt ansvar för förlust, skada eller ineffektivitet till följd av användningen av Atlantisvädret.

Incelo brandtag