Cadou + DFF

Twinpack av 1 liter Cadou SC och 1 liter DFF SC 500.

Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstkorn, höstråg och höstrågvete. Endast höstbehandling.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksamma beståndsdelar

Cadou SC: Flufenacet 508,8 g/l.

DFF SC 500: Diflufenikan 500 g/l. 

Rekommendation

Dos twinpack: Cadou 0,035 l/ha + DFF 0,035 l/ha.

Denna kombination behöver förstärkas med ren diflufenikan alternativt Mateno Duo för att ge fullgod örtogräseffekt. 

Cadou + DFF

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation