Propulse SE 250

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av korn, havre, råg, rågvete, vete, raps och rybs.
Mot torrfläcksjuka (Alternaria spp.) i odlingar av potatis.
Mot svampangrepp i odling av majs.

Verksamma beståndsdelar

Fluopyram 125 g/l SE
Protiokonazol 125 g/l

Rekommendation

Propulse SE 250 är ett bredverkande svampmedel godkänt för bekämpning av svampsjukdomar i stråsäd, raps, ryps och potatis. För rekommendationer i respektive gröda, se produktinformation. 

Klicka här för effektschema för alla fungicider i stråsäd. 

UPMA

För grödor och användningsvillkor se vår UPMA-tabell.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

UPMA-tabell

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden

Propulse SE 250

Ladda ner produktinformation

Ladda ner broschyr

Ladda ner broschyr