Propulse SE 250

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av korn, havre, råg, rågvete, vete, raps och rybs.
Mot torrfläcksjuka (Alternaria spp.) i odlingar av potatis.
Mot svampangrepp i odling av majs.

Verksam beståndsdel

Fluopyram 125 g/l SE, Protiokonazol 125 g/l

Verkningssätt

Propulse SE 250 består av två aktiva substanser från två olika kemiska grupper:
• Fluopyram tillhör kemiska gruppen pyridinyl-etyl-benzamider (FRAC-kod 7). Fluopyram hämmar respirationen i svampens celler.
• Protiokonazol tillhör kemiska gruppen triazoler (FRAC-kod 3). Protiokonazol hämmar uppbyggnaden av svampens cellmembran.

Kombinationen av två aktiva substanserna betyder att Propulse SE 250 verkar både förebyggande och kurativt mot en lång rad svampsjukdomar i oljeväxter, stråsäd, majs och potatis. De aktiva substanserna verkar systemiskt och fördelas jämt i bladen med saftströmmen. Behandling tidigt i svampens utveckling ökar normalt effekten. Propulse SE 250 bör användas vid begynnande angrepp eller efter utslag från prognosmodeller baserade på riskutvärdering.

Verkningstiden för Propulse SE 250 beror på behandlingstidpunkt, dosering, grödans utvecklingsstadium, tillväxthastighet, infektionstryck och väderförhållanden.

Användning

Propulse SE 250 är ett bredverkande svampmedel godkänt för bekämpning av svampsjukdomar i oljeväxter, stråsäd, potatis och majs. För rekommendationer och mer information om Propulse SE 250 klicka på Produktinformation.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

 

Propulse SE 250

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation

Ladda ner broschyr

Ladda ner broschyr