Blandningstabeller

Blandningar av två produkter

Blandning av produkter i tabellen gäller fysisk blandning, med för produkten rekommenderade vätskemängder och doser, samt med konventionell sprutteknik. De angivna uppgifterna gäller
endast de två produkter som anges. Var uppmärksam på den enskilda produktens användningsvillkor när det gäller godkänd gröda, tidpunkt, utvecklingsstadium, etc. Vid osäkerhet,
provblanda först i en hink. Vid särskilda tillväxtförhållande kan det uppkomma skador på grödan. Bayer ansvarar ej för eventuella skador. För blandning med mikronäringsämnen kontakta
respektive leverantör.
Blanda endast två produkter i taget. Blanda komponenterna i följande ordning: Vatten => kemikalier i pulverform => flytande kemikalier => mikronäringsämnen
Se till att varje komponent är fullständigt upplöst innan nästa komponent tillsätts.

Klicka här blandningstabell