Betanal

Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av foderbetor och sockerbetor. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksam beståndsdel  

Fenmedifam 160 g/l

Formulering

SE, Suspensionsemulsion 

Rekommendation

Betanal är ett bredverkande ogräsmedel för användning i betor.

Dosering

Betanal 1-2 l/ha per behandling

För förslag på behandlingsstrategi se produktinformation.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Betanal

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation