Betanal

Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av foderbetor och sockerbetor. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksam beståndsdel  

Fenmedifam 160 g/l

Formulering

SE, Suspensionsemulsion 

Verkningssätt

Betanal innehåller den verksamma beståndsdelen fenmedifam. Betanal är kontaktverkande och verkar på ogräsplantornas gröna ovanjordiska delar. Det sker inget upptag genom rötterna. Betanal blockerar fotosyntesen, vilket innebär att bladen påverkas och vissnar. Först ses nervissningen mellan nerv och bladkant, efterhand vissnar hela bladet och till sist hela plantan.

Rekommendation

Betanal är ett bredverkande ogräsmedel för användning i betor. Dosering: Betanal 1-2 l/ha per behandling. Ogräsbehandling i betor utförs i ett program med flera behandlingstillfällen. Doseringen av ev. blandningspartner fastställs utifrån fältets ogräsflora och ogräsens storlek.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Betanal

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation