Hussar Plus OD

Användningsområde

Mot ogräs i odling av vete, höstråg, höstrågvete och korn. Endast våranvändning.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. 

Verksamma beståndsdelar

Jodsulfuronmetyl-natrium 50 g/l
Mesosulfuronmetyl 7.5 g/l

Övrig beståndsdel
Mefenpyrdietyl 250 g/l (safener) 

Rekommendation

Hussar Plus OD är ett ogräsmedel med mycket god effekt på ett brett spektrum gräs- och örtogräs. För effektschema se produktinformation.

Dosering
Hussar Plus OD ska användas i doseringar från 50-160 ml/ha beroende på typ av gröda och typ av förekommande ogräs. Tillsätt 0,5 l/ha Renol eller motsvarande superolja.
Höstvete, höstråg och rågvete: Upp till 160 ml/ha + 0,5 l/ha superolja.
Kombinationen av Hussar Plus OD och Atlantis OD i höstvete eller rågvete:
En blandning av 100 ml Hussar Plus OD + 0,4 l Atlantis OD + 0,5 l/ha superolja ger en mycket bred och effektiv vårbekämpning av gräsogräs (vitgröe, åkerven, kärrgröe) och en bred effekt på örtogräs.
Höstkorn: Upp till 50 ml/ha. Behandling kan göras från DC 20 med fördel fram till och med DC 30, godkänd fram till och med DC 32.
Vårvete, vårkorn: Upp till 70 ml/ha. Behandling kan göras från DC 20 fram till DC 32.

UPMA

För grödor och användningsvillkor se vår UPMA-tabell.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

UPMA-tabell

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden

Hussar Plus OD

Ladda ner produktinformation