Hussar Plus OD

Användningsområde

Mot ogräs i odling av vete, höstråg, höstrågvete och korn. Endast våranvändning. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. 

Verksamma beståndsdelar

Jodsulfuronmetyl-natrium 50 g/l

Mesosulfuronmetyl 7.5 g/l

Övrig beståndsdel
Mefenpyrdietyl 250 g/l (safener)

Verkningssätt

Hussar Plus OD innehåller de verksamma beståndsdelarna jodsulfuron och mesosulfuron som tillhör gruppen sulfonylureor. De två aktiva substanser tillhör gruppen ALS-hämmare (HRAC grupp B). Upptag sker till största delen via bladen och sedan sker en systemisk transport i växten. Tillväxten hämmas genom en störning av aminosyrabiosyntesen av de viktiga aminosyrorna isoleucin och valin. Hussar Plus OD innehåller även mefenpyrdietyl, en så kallad ”safener” som gör att grödan inte påverkas.

Rekommendation

Hussar Plus OD ska användas i doseringar från 50-160 ml/ha beroende på typ av gröda och typ av förekommande ogräs. Tillsätt 0,5 l/ha Renol eller motsvarande superolja.
 
Höstvete, höstråg och rågvete: Upp till 160 ml/ha. Behandling kan göras från DC 20 fram till och med DC 32.
Kombinationen av Hussar Plus OD och Atlantis OD i höstvete eller rågvete på våren: En blandning av 100 ml Hussar Plus OD + 0,4 l Atlantis OD + 0,5 l Renol ger en mycket bred och effektiv bekämpning av gräsogräs (vitgröe, åkerven, kärrgröe) och en bred effekt på örtogräs i höstvete eller höstrågvete.
 
Höstkorn: Upp till 50 ml/ha. Behandling kan göras från DC 20 med fördel fram till och med DC 30, godkänd fram till och med DC 32.
 
Vårvete, vårkorn: Upp till 70 ml/ha. Behandling kan göras från DC 20 fram till DC 32.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Hussar Plus OD

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation