Atlantis OD

Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstråg och höstrågvete.
Endast för vårbehandling. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksamma beståndsdelar

Mesosulfuronmetyl 10 g/l.
Jodsulfuronmetyl-natrium 2 g/l.
Övrig beståndsdel: Mefenpyrdietyl 30 g/l (safener).

Rekommendation

Atlantis OD är ett ogräsmedel med mycket god effekt på ett brett spektrum gräsogräs, samt effekt på några viktiga örtogräs. 
För effektschema se produktinformation. 

Dosering 
Atlantis OD ska användas i doseringar från 0,5 l-0,9 l/ha beroende på ogräsart, gröda, blandningspartner och spruttidpunkt. 
Kombinationen av Hussar Plus OD och Atlantis OD i höstvete eller rågvete på våren:
En blandning av 100 ml Hussar Plus OD + 0,4 l Atlantis OD + 0,5 l/ha superolja ger en mycket bred och effektiv vårbekämpning av gräsogräs (vitgröe, åkerven, kärrgröe) och en bred effekt på örtogräs.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Atlantis OD

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation