Atlantis OD

Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstråg och höstrågvete.
Endast för vårbehandling. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Användning

Atlantis OD har mycket god effekt på ett brett spektrum av gräsogräs, samt även effekt på några viktiga örtogräs.

Verksamma beståndsdelar

Mesosulfuronmetyl 10 g/l.
Jodsulfuronmetyl-natrium 2 g/l.
Övrig beståndsdel: Mefenpyrdietyl 30 g/l (safener).

Verkningssätt

Atlantis OD innehåller de verksamma beståndsdelarna mesosulfuronmetyl samt jodosulfuron, som båda tillhör gruppen sulfonylureor. De två aktiva substanser tillhör gruppen ALS-hämmare (HRAC grupp B). Upptag sker till största delen via bladen och sedan sker en systemisk transport i växten. Tillväxten hämmas genom en störning av bildningen av de viktiga aminosyrorna isoleucin och valin.

Rekommendation

Atlantis OD är ett ogräsmedel med mycket god effekt på ett brett spektrum av gräsogräs, samt även effekt på några viktiga örtogräs.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

 

Atlantis OD

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation