Prosaro EC 250

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn.

Verksamma beståndsdelar

Tebukonazol 125 g/l
Protiokonazol 125 g/l

Verkningssätt

Prosaro EC 250 består av två aktiva substanser från gruppen triazoler:
• Tebukonazol tillhör gruppen triazoler. Tebukonazol hämmar uppbyggnaden av svampens cellmembran.
• Protiokonazol tillhör gruppen triazoler. Protiokonazol hämmar uppbyggnaden av svampens cellmembran.
Kombinationen av de två aktiva substanserna gör att Prosaro EC 250 verkar både förebyggande och kurativt mot en rad olika svampsjukdomar. Både tebukonazol och protiokonazol fördelas och transporteras systemiskt i bladen. Behandling tidigt i svampens utveckling ökar normalt sett effekten. Prosaro EC 250 bör användas vid begynnande angrepp eller efter utslag från prognosmodeller baserade på riskutvärdering. Verkningstiden för Prosaro EC 250 beror på behandlingstidpunkt, dosering, grödans utvecklingsstadium och tillväxthastighet, infektionstryck samt väderförhållande. Regn 1 timme efter behandlingen påverkar inte den biologiska effekten.

Användning

Prosaro EC 250 har bred effekt mot de flesta betydelsefulla sjukdomarna i både vete, korn, råg och rågvete. För rekommendationer klicka på rubriken Produktinformation. 

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Prosaro EC 250

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation