Prosaro EC 250

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksamma beståndsdelar

Tebukonazol 125 g/l
Protiokonazol 125 g/l

Rekommendation

Prosaro EC 250 är ett bredverkande svampmedel godkänt för bekämpning av svampsjukdomar i stråsäd. För rekommendationer i respektive stråsädesslag, se produktinformation. 

Klicka här för effektschema för alla fungicider i stråsäd. 

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

 

Prosaro EC 250

Ladda ner produktinformation