Delaro SC 325

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. 

Verksamma beståndsdelar

Protiokonazol 175 g/l
Trifloxystrobin 150 g/l

Rekommendation

Delaro SC 325 är ett bredverkande svampmedel godkänt för bekämpning av svampsjukdomar i stråsäd. För rekommendationer i respektive stråsädesslag, se produktinformation. 
Klicka här för effektschema för alla fungicider i stråsäd. 

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

 

Delaro SC 325

Ladda ner produktinformation