Delaro

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. 

Verkningssätt

Delaro SC 325 består av två aktiva substanser med olika verkningsmekanismer:

• Protiokonazol tillhör kemiska gruppen triazoler (FRAC-kod 3). Protiokonazol hämmar uppbyggnaden av svampens cellmembran.
• Trifloxystrobin tillhör strobiluriner (kemiska gruppen oximino-acetat) (FRAC-kod 11). Trifloxystrobin hämmar respirationen i svampens celler.

De två aktiva substanserna har olika verkningsmekanismer i svampens livsprocesser. Kombinationen av de två aktiva substanserna betyder att Delaro SC 325 verkar både förebyggande och kurativt mot en lång rad svampsjukdomar.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Delaro

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation