DK Expose
Mycket kompakt tillväxt under hösten.
PRODUKTEGENSKAPER
Höjd
Medelhög
Tidpunkt för blomning
Medelsen
Mognad
Medelsen
Skördenivå
Mycket hög
Oljehalt
Hög
Stjälkstyrka
God
Drösfast
Ja
Utveckling höst
Kompakt
Vinterhärdighet
Mycket god
Phomaresistens
Särskilt god
Tillväxtstart vår
Sen
Nyckelegenskaper

Kompakt hösttillväxt

Sorten har en lugn hösttillväxt och är därmed lämplig för både tidig eller normal sådd.

Hög oljehalt

Sorten har speciellt högt oljeinnehåll.

Vinterhärdighet

Sorten kommer att ha större chans att överleva vintern och har stark tillväxt under våren.

Drösningsresistens

Genetisk resistens som håller skidorna stängda och därmed undgås drösning och skördeförluster fram till och med skörden. Drösningsresistens ger ökad flexibilitet i skörden och färre spillplantor i den efterföljande spannmålsgrödan.

Dubbel phomaresistens

Kombinationen av den specifika (kvalitativa) RLM7 resistensen och den polygena (kvantitativa) resistensen ger ett mycket bra skydd mot rothalsröta.

TuYV-resistens

Turnip Yellow Virus överförs till plantorna med persikobladlus. TuYV resistensgenen skyddar inte mot bett av persikobladlus men gör plantorna mer motståndskraftiga mot, att själva infektionen utvecklar sig, så att infektionen bromsas.

 

Odlingsrekommendation

  • Kan odlas i södra och mellersta Sverige inklusive Mälardalen.
  • Långt såfönster.
  • Plantbestånd: Konventionell radsådd eftersträva 35-50 plantor/m2.
  • Direktsådd eftersträva 25-35 plantor/m2.
  • Undvik hög utsädesmängd för att minimera risken för liggraps.
Mer information om sorten
Produktblad Dokument pdf
DK Expose 2023 DK Expose 2023

Höstrapsguide 2023

DEKALB höstrapsguide 2023