Verktyg

Är det dags att bekämpa gräsogräs? Kontrollera ditt lokala Atlantisväder och se när förhållanden är bra för den mest effektiva ogräsbekämpningen.

Growth Assist

DEKALB Growth Assist är ett verktyg som med hjälp av sortdata och lokal väderdata simulerar rapsens förväntade tillväxt och utveckling under hösten. Jämför dina rapsfält med din prognosticerade tillväxtkurva för att se om ditt fält följer den beräknade utvecklingen.

Artiklar, fakta och filmer kring gräsogräs.

Blandningstabell för våra produkter. Anger fysisk blandbarhet.

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden.

Broschyrer och informationsblad om våra produkter.

Skalor för olika grödors utvecklingsstadie.

Tabeller och förklaringar för våra produkter.

Bilder och information om olika skadegörare i fält.