Verktyg

Blandningstabell för våra produkter. Anger fysisk blandbarhet.

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden.

Broschyrer och informationsblad om våra produkter.

Artiklar, fakta och filmer kring gräsogräs.

Skalor för olika grödors utvecklingsstadie.

Tabeller och förklaringar för våra produkter.

Bilder och information om olika skadegörare i fält.