DEKALB

STORT VÄRDE I ATT VÄLJA RÄTT RAPSSORT

Ännu ett nytt rapsår är igång i Sverige. För att få det bästa skörderesultatet i din raps är det viktigt att anpassa insatserna genom hela växtsäsongen och för att få en god start gäller det att välja rätt sort till ditt fält. DEKALBs höstrapssorter har legat i topp i de svenska OS-försöken under många år. De har egenskaper som snabb eller kompakt hösttillväxt och mycket god vinterhärdighet, vilket gör dem lämpade för svenska förhållanden. DEKALB har även ett brett utbud av rapssorter med speciella fördelar som HOLL, dvärghybrider och sorter med klumprotsresistens.

Läs mer om våra sorter här på vår sida eller kontakta din utsädessäljare för mer information.

DEKALB 60˚N
Hösten 2022 inledde Bayer ett projekt som kallas DEKALB 60˚N; storskaliga sortförsök som sträcker sig längs med 60:e breddgraden från Norge i väster, genom Mälardalen och vidare till de södra delarna av Finland i öster. I projektet följs flera utvalda storparcellförsök för att få svar på hur utvalda DEKALB sorter klarar sig under tuffare och mer varierande förhållanden.

Följ gärna resan på Bayer Crop Science Facebook-sida.