DEKALB

STORT VÄRDE I ATT VÄLJA RÄTT RAPSSORT

Ännu ett nytt rapsår är igång i Sverige. För att få det bästa skörderesultatet i din raps är det viktigt att anpassa insatserna genom hela växtsäsongen och för att få en god start gäller det att välja rätt sort till ditt fält. DEKALBs höstrapssorter har legat i topp i de svenska OS-försöken under många år. De har egenskaper som snabb eller kompakt hösttillväxt och mycket god vinterhärdighet, vilket gör dem lämpade för svenska förhållanden. DEKALB har även ett brett utbud av rapssorter med speciella fördelar som HOLL, dvärghybrider och sorter med klumprotsresistens.

Läs mer om våra sorter här på vår sida eller kontakta din utsädessäljare för mer information.

Lyssna gärna på vårt avsnitt om Höstraps- sortval och etablering i Bayer Agro Podd. Sök efter Bayer Agro Podd där poddar finns eller lyssna här