DEKALB

Vilken är den rätta hybriden till ditt unika fält?

Se våra höstrapssorter här

Se våra HOLL-rapssorter här

Varje enskilt fält har specifika utmaningarsom kräver specifika lösningar. DEKALB har i mer än 30 år arbetat nära lantbrukare för att skapa ett brett utbud av olika lösningar anpassade till just ditt lantbruk och växtsäsongen. Lösningar som skapar resultat.

Arbetet med att förstå vilka lösningar som skapar det bästa resultatet för lantbrukaren startar inte före säsongens början, utan flera år innan. Vi samarbetar året runt med försöksvärdar i Danmark och Sverige för att förstå och utveckla hybrider som trivs vid olika fältförhållanden. På detta sätt kan vi utveckla innovativa och skräddarsydda lösningar som hjälper ditt fält att visa sin rätta potential.

 

Höstrapsguide 2021

Läs om våra Dekalb-sorter
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG