Prydnadsväxter

Vi erbjuder även ett antal produkter för behandling i prydnadsväxter. Både för svampbehandling och mot skadeinsekter. Se respektive produkt för mer information.

Produkter:

Kontakta oss

Klicka här för att se våra kontaktuppgifter

Crop Compendium

Your Expert Knowledge Center on Crop Protection

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG