Cerone

Användningsområde

För stråförkortning i odlingar av höstvete, höstråg, höstrågvete, vårkorn och höstkorn.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksam beståndsdel

Etefon 480 g/l.

Rekommendation

Cerone medverkar till att strået blir kortare och styvare, speciellt den översta internoden. Därmed minskar risken för liggsäd och axbrytning. Grödan kan alltså utnyttja det tillgängliga kvävet effektivare samt blir lättare att skörda. Tiden fram till mognad kan förlängas med några dagar. Störst behov av Cerone finns i täta, kraftiga grödor som är i god tillväxt och där risk för liggsäd föreligger.

För rekommendationer i respektive stråsädesgröda, se produktinformation. 

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

UPMA-tabell

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden

Cerone

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation