Cerone

Användningsområde

För stråförkortning i odlingar av höstvete, höstråg, höstrågvete, vårkorn och höstkorn.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksam beståndsdel

Etefon 480 g/l.

Verkningssätt

Cerone innehåller den verksamma beståndsdelen etefon. Vid behandling med etefon stiger pH-värdet och etylen börjar frigöras i växternas celler. Etylen finns naturligt i växter och initierar många av deras livsprocesser såsom avslutning av vegetativ tillväxt, utveckling av knoppar på sidoskott, anläggning av blomknoppar, fruktmognad, utveckling av brytskikt mellan blad och gren m.m. Vid behandling med Cerone styrs och påskyndas växtens olika processer därigenom på ett naturligt sätt. Cerone medverkar till att strået blir kortare och styvare, speciellt den översta internoden. Därmed minskar risken för liggsäd och axbrytning. Grödan kan alltså utnyttja det tillgängliga kvävet effektivare samt blir lättare att skörda. Tiden fram till mognad kan förlängas med några dagar. Störst behov av Cerone finns i täta, kraftiga grödor som är i god tillväxt och där risk för liggsäd föreligger. Behandla ej om grödan redan börjat lägga sig.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Cerone

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation