Madison

  Användningsområde

  Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn.
  All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. 

  Verksamma beståndsdelar

  Protiokonazol 175 g/l
  Trifloxystrobin 150 g/l

  Rekommendation

  Madison är ett bredverkande svampmedel godkänt för bekämpning av svampsjukdomar i stråsäd. För rekommendationer i respektive stråsädesslag, se produktinformationen.

  Madison

  Ladda ner säkerhetsdatablad

  Ladda ner produktinformation