Siltra Xpro

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. 
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksamma beståndsdelar

Bixafen 60 g/l
Protiokonazol 200 g/l

Rekommendation

Siltra Xpro är ett bredverkande svampmedel godkänt för bekämpning av svampsjukdomar i stråsäd. För rekommendationer i respektive stråsädesslag, se produktinformation. 

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad