DK Sephor
Dvärghybrid med mycket bra vinterhärdighet och bra skördenivå.
PRODUKTEGENSKAPER
Höjd
Semi-dvärg
Tidpunkt för blomning
Medeltidig
Mognad
Tidig
Skördenivå
Bra
Oljehalt
Hög
Stjälkstyrka
Excellent
Drösfast
Ja
Utveckling höst
Extrem kompakt
Vinterhärdighet
Särskilt god
Phomaresistens
Mycket god
Tillväxtstart vår
Sen
Nyckelegenskaper

Kompakt hösttillväxt

Sorten har en lugn hösttillväxt och är därmed lämplig för både tidig eller normal sådd.

Hög oljehalt

Sorten har speciellt högt oljeinnehåll.

Vinterhärdighet

Sorten kommer att ha större chans att överleva vintern och har stark tillväxt under våren.

Drösningsresistens

Genetisk resistens som håller skidorna stängda och därmed undgås drösning och skördeförluster fram till och med skörden. Drösningsresistens ger ökad flexibilitet i skörden och färre spillplantor i den efterföljande spannmålsgrödan.

Dubbel phomaresistens

Kombinationen av den specifika (kvalitativa) RLM7 resistensen och den polygena (kvantitativa) resistensen ger ett mycket bra skydd mot rothalsröta.

Dekalbs dvärghybrider är sorter med extremt kompakt och långsam tillväxt på hösten och därmed med mycket god vinterhärdighet. De håller sin tillväxtpunkt nära marken och kan vara ett intressant alternativ i områden med risk för viltskador. Sorterna är drösfasta, har mycket god Phomaresistens och en väldigt god stjälkstyrka. Idealisk för odling i mellersta Sverige inklusive Mälardalen, där grödan utsätts för hårda vintrar och riskerar allvarliga viltskador.
Mer information om sorten
Produktblad Dokument pdf
Dvärghybrider och HOLL-sorter 2024 Dvärghybrider och HOLL-sorter 2024

Höstrapsguide 2024

DEKALB höstrapsguide 2023

DEKALB 60

Storskaliga sortförsök längs med 60:e breddgraden.