Aliette WG

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar, sallat och gurka samt prydnadsväxter i växthus.
Utformning av växthus: Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd.
Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009. Omfattar inte tunnelodling.

Användning

Effekten av Aliette WG 80 är god mot äggsporsvampar (Oomycetes), speciellt mot arter inom släktena Phytophthora, Pseudoperonospora, Bremia, Pythium och Peronospora.

Verksam beståndsdel

Fosetylaluminium 80 vikt-%.

Verkningssätt

Fosetylaluminium tilllhör den kemiska gruppen fosfonater (FRAC-kod 33). Fosetylaluminium är systemiskt och tas snabbt upp av både rötter och blad. Substansen transporteras både uppåt och
nedåt i växten, speciellt till tillväxtpunkterna. Därigenom blir nya blad och rötter bäst skyddade. Verkar direkt mot svampen genom att förhindra sporgroning, hyfpenetrering, mycelutveckling och sporbildning. Verkar även indirekt genom att stimulera växtens naturliga försvarsmekanismer. Har viss kurativ verkan. Bästa effekt fås dock vid förebyggande behandling, strax före angrepp.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Aliette WG

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation