Aliette WG

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar, sallat och gurka samt prydnadsväxter i växthus.
All annan användning är otillåten, om den inte särskilt tillåtits.

Verksam beståndsdel

Fosetylaluminium 80 vikt-%.

Rekommendation 

Effekten av Aliette WG 80 är god mot äggsporsvampar (Oomycetes), speciellt mot arter inom släktena Phytophthora, Pseudoperonospora, Bremia, Pythium och Peronospora.

För användningsvillkor och rekommendation i olika grödor se produktinformation.

UPMA

För grödor och användningsvillkor se vår UPMA-tabell.

För mer information om produkten klicka på: Produktinformation eller Säkerhetsdatablad

UPMA-tabell

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden

Aliette WG

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation