Ascra Xpro

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksamma beståndsdelar

Bixafen 65 g/l
Fluopyram 65 g/l
Protiokonazol 130 g/l

Rekommendation

Ascra Xpro är ett bredverkande svampmedel godkänt för bekämpning av svampsjukdomar i stråsäd. Kombinationen av de tre aktiva substanserna ger ett brett effektspektrum mot olika svampsjukdomar i stråsäd. Mycket bra effekter mot de viktiga svampsjukdomarna svartpricksjuka, DTR och rost. 
För rekommendationer i respektive stråsädesslag, se produktinformation. 

Klicka här för effektschema för alla fungicider i stråsäd. 

För mer information om produkten klicka på: Produktinformation eller Säkerhetsdatablad

 

Ascra Xpro

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation

Ladda ner broschyr