Ascra Xpro

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn.

Verksamma beståndsdelar

Bixafen 65 g/l
Fluopyram 65 g/l
Protiokonazol 130 g/l

Verkningssätt

Ascra Xpro består av tre aktiva substanser från tre olika kemiska grupper:

• Bixafen tillhör kemiska gruppen pyrazol- 4- karboxamider (FRAC-kod 7).
Bixafen hämmar respirationen i svampens celler.

• Fluopyram tillhör kemiska gruppen pyridinyl-etyl-benzamider (FRAC-kod 7).
Fluopyram hämmar respirationen i svampens celler.

• Protiokonazol tillhör kemiska gruppen triazoler (FRAC-kod 3).
Protiokonazol hämmar uppbyggnaden av svampens cellmembran.

Kombinationen av de tre aktiva substanserna betyder att Ascra Xpro verkar både förebyggande och kurativt mot en lång rad svampsjukdomar. De aktiva substanserna verkar systemiskt och fördelas jämt i bladen med saftströmmen. Behandling tidigt i svampens utveckling ökar normalt effekten. Ascra Xpro bör användas vid begynnande angrepp eller efter utslag från prognosmodeller baserade på riskutvärdering. I vårvete finns möjlighet till upprepad behandling med Ascra Xpro.

Verkningstiden för Ascra Xpro beror på behandlingstidpunkt, dosering, grödans utvecklingsstadium och tillväxthastighet, infektionstryck samt väderförhållande. Regn 1 timme efter behandlingen påverkar inte den biologiska effekten.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Ascra Xpro

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation

Ladda ner broschyr