Utvidgat produktgodkännande

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat ”off-lable”

Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut
från KemI, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten. Utvidgat produktgodkännande
gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer.

Risk- och skyddsfraser gäller även för denna användning.

Användning enligt ovan sker på eget ansvar. Bayer ansvarar inte för eventuell bristande effekt
eller skador på grödan.

UPMA-tabell klicka här