Serenade ASO

Det naturliga valet för bättre kvalitet och ökad flexibilitet

Vad är Serenade ASO?

Serenade ASO är ett biologisk svampmedel bestående av den unika bakteriestammen Bacillus amyloliquefaciens QST 713 (tidigare B. subtilis). Produkten innehåller även lipopeptider producerade av bakterierna under en fermenteringsprocess. När Serenade ASO sprutas på växten är det dessa lipopeptider som förstör cellmembranen hos skadesvampens sporer. Svampens celler punkteras och dör.

- Serenade ASO har effekt på flera svamp- och bakteriesjukdomar, bland annat mjöldagg och gråmögel.

- Serenade ASO är även tillåten att använda i KRAV-certifierad produktion och ekologisk produktion

Integrerad produktion

För att få optimal effekt av Serenade ASO ska den användas förebyggande. Detta är speciellt viktigt vid högt smittotryck. I integrerad produktion är rekommendationen att använda Serenade i ett behandlingsprogram med konventionella växtskyddsmedel, antingen i sekvens eller i blandning.

Nytt verktyg i en resistensstrategi

Verkningssättet för Serenade ASO skiljer sig från andra produkter som används för svampbekämpning. Detta gör att produkten passar väl in i en resistensstrategi där man växlar mellan produkter med olika verkningsmekanismer.

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar i växthus och i tunnlar, morötter och sallat på friland samt tomat, paprika och aubergine i växthus.

Verksam beståndsdel

Bacillus subtilis stam QST 713, 13,96 g/l

Verkningssätt

Serenade ASO är en biologisk fungicid som ska användas förebyggande. Produkten är baserad på den
naturligt förekommande mikroorganismen Bacillus subtilis QST 713. Serenade ASO innehåller både bakterien Bacillus subtilis och naturliga ämnen tillverkade av bakterien. Dessa ämnen (lipopeptider) verkar genom att förstöra skadesvampens cellmembran och på så vis hindra tillväxten. Serenade ASO är en kontaktverkande fungicid som verkar främst mot svampens sporer. Detta betyder att god täckning är avgörande för bra resultat och att Serenade inte har effekt när svampens mycel vuxit in i bladet.

Frågor och svar om Serenade ASO klicka här

  

Serenade ASO ger flera fördelar i jordgubbsodlingen

- Nytt verktyg mot gråmögel och mjöldagg
- Möjlighet att behandla mellan plockningar och ända fram till skörd utan risk för resthalter (0 dagars karens)
- Resistensbrytare med ett annat verkningssätt än andra svampmedel i jordgubbar 

Gråmögel: För hög effekt mot gråmögel bör Serenade ASO användas i slutet av ett behandlingsprogram när det börjar bildas gröna kart på plantorna. Eftersom Serenade ASO är kontaktverkande är det lättare att få god täckning på kart än inuti en blomma. Behandlingar kan göras ända fram till skörd och upprepas med fördel mellan plockningar med ca 7 dagars intervall.

Mjöldagg: Tidigt på säsongen kan förebyggande behandlingar mot mjöldagg göras på unga späda blad. Behandling mot mjöldagg kan även utföras efter blasthuggning på nya blad. Effekten varar ca en vecka, sedan behöver en ny behandling utföras.

UPMA

Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar på friland.
Mot svampangrepp i frilandsodling av lök.
Mot svampangrepp i växthusodling av sallat.
Mot svampangrepp i odlingar av björnbär, hallon och vinbär.
Mot svampangrepp i odlingar av gurkväxter med ätliga skal.
Mot svampangrepp i plantskolor och skogsplantskolor

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Serenade ASO

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation

Ladda ner broschyr