Serenade ASO

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar i växthus och i tunnlar, morötter och sallat på friland samt tomat, paprika och aubergine i växthus.
Mot lackskorv i odlingar av potatis.
Mot bomullsmögel och svartfläckssjuka i odlingar av raps.
Mot gräsmjöldagg i odlingar av vete, rågvete, råg och havre.
Mot gräsmjöldagg och kornrost i odlingar av korn.
Mot gråmögel i växthusodlingar av melon, vattenmelon och zucchini.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåten.

Verksam beståndsdel

Bacillus subtilis stam QST 713, 13,96 g/l

Rekommendation

Serenade ASO har en låg till måttlig effekt på svampsjukdomar och ska alltid användas i förebyggande syfte. Behandlingen kan upprepas efter behov. En aktiv effekt av lipopeptiderna kan förväntas i upp till en vecka efter behandlingen. I konventionell produktion rekommenderas det att man använder Serenade ASO i ett behandlingsprogram med andra godkända fungicider. Användningen av Serenade ASO är flexibel eftersom den kan användas både tidigt på säsongen och närmare inpå skörden än konventionella kemiska växtskyddsmedel eftersom produkten har 0 dagars karens. Bäst effekt med Serenade ASO uppnås när produkten används förebyggande och vid lågt sjukdomstryck. I konventionell odling bör den användas i ett behandlingsprogram med konventionella fungicider. Serenade ASO bidrar med en ny verkningsmekanism mot svampsjukdomar i lantbruksgrödor.

För rekommendationer i respektive gröda, se produktinformation.

UPMA

För grödor och användningsvillkor se vår UPMA-tabell.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

UPMA-tabell

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden

Serenade ASO

Ladda ner produktinformation