Teldor WG 50

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar, plommon, körsbär, hallon, vinbär och tomat. Behandling får ej ske senare än 3 dagar för skörd av tomat och för övriga växtslag 7 dagar före skörd. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksam beståndsdel

Fenhexamid 50 vikt-%.

Verkningssätt

Preparatet har en djupverkan (lokalsystemisk verkan), men sprids ej vidare i växten varför en jämn täckning av behandlade växtdelar skall eftersträvas. Teldor WG 50 har hög initialeffekt och god långtidsverkan mot gråmögel samt god skonsamhet för behandlad gröda.

Användning

Teldor WG 50 är ett lokalsystemiskt verkande svampmedel med hög effekt mot gråmögel (Botrytis cinerea) och Monilia i bärodling. Preparatet skall användas förebyggande och i behandlingsprogram med andra svampmedel.

Användningen är flexibel då Teldor WG 50 kan användas såväl tidigt som nära skörd. Teldor har en unik effekt som ger motståndskraftiga bär som tål hantering och lagring bättre. Teldor ger  högre kvalitet och därmed högre andel säljbar skörd.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Teldor WG 50

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation