Teldor WG 50

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av körsbär och plommon.
Mot gråmögel i odlingar av jordgubbar, vinbär, hallon, björnbär och prydnadsväxter.
Mot gråmögel i växthusodlingar av tomater och gurka.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksam beståndsdel

Fenhexamid 50 vikt-%.

Rekommendation 

Teldor WG 50 är ett lokalsystemiskt verkande svampmedel med hög effekt mot gråmögel (Botrytis cinerea) och Monilia i bärodling. Preparatet skall användas förebyggande och i behandlingsprogram med andra svampmedel. Användningen är flexibel då Teldor WG 50 kan användas såväl tidigt som nära skörd. Hög verkan av Teldor WG 50 ger förbättrade transport- och lagringsmöjligheter för skördade bär.

För rekommendationer i respektive gröda, se produktinformation.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Teldor WG 50

Ladda ner produktinformation