Exavance
Nyhet 2024! Marknadens tidigaste rapssort skyddar din skörd.
Exavance
PRODUKTEGENSKAPER
Höjd
Medelhög
Tidpunkt för blomning
Tidig
Mognad
Tidig
Skördenivå
Bra
Oljehalt
Hög
Stjälkstyrka
God
Drösfast
Ja
Vinterhärdighet
God
Phomaresistens
Särskilt god
Tillväxtstart vår
Tidig
Nyckelegenskaper

Dubbel phomaresistens

Kombinationen av den specifika (kvalitativa) RLM7 resistensen och den polygena (kvantitativa) resistensen ger ett mycket bra skydd mot rothalsröta.

Vinterhärdighet

Sorten kommer att ha större chans att överleva vintern och har stark tillväxt under våren.

Drösningsresistens

Genetisk resistens som håller skidorna stängda och därmed undgås drösning och skördeförluster fram till och med skörden. Drösningsresistens ger ökad flexibilitet i skörden och färre spillplantor i den efterföljande spannmålsgrödan.

 

Genom att tillsätta 7 % ExAvance till ditt utsäde från DEKALB vid sådd ger du din raps ett aktivt skydd – dygnet runt – mot rapsbaggar, helt utan insekticider. 

När temperaturen närmar sig 15 °C söker sig rapsbaggarna ut till rapsfälten. I jakten på pollen gnager de sig igenom rapsens knoppar och kan orsaka stora skador. Eftersom EXAVANCE blommar långt tidigare än alla andra sorter på marknaden kommer rapsbaggarna söka sig till det lättillgängliga pollen som finns i de utslagna blommorna hos EXAVANCE och skona de slutna knopparna hos huvudsorten i fältet. Resultatet blir mindre stress med intensiv fältbevakning vid inflygningen och i många fall kan en insektsbekämpning undvikas helt.

 

Odlingsrekommendation

Kan odlas i södra och mellersta Sverige.
Plantbestånd: Cirka 7-10 % utblandat i huvudsortens utsäde (Normalt 4-5 plantor per kvadratmeter).
Det är möjligt att så både rena rader med EXAVANCE och inblandat i utsädet. Observera att de rena raderna ska vara jämnt fördelade över fältet för full effekt.
Vid sådd med precisionssåmaskin t.ex. Tempo L18 går det att fylla EXAVANCE i en av 18 enheter för att åstadkomma 5,5 % inblandning.

 

Höstrapsguide 2024

DEKALB höstrapsguide 2023