V367OL

V367OL är en högpresterande HOLL-sort med speciell fettsyrasammansättning som odlas på kontrakt. HOLL rapsolja har en speciell oljekvalitet som används inom livsmedelsindustrin. Sorten har kompakt tillväxt på hösten, är drösfast, har goda stjälkegenskaper och mycket hög oljehalt.

PRODUKTEGENSKAPER    
SKÖRDENIVÅ  Hög  
OLJEHALT   Mycket hög  
UTVECKLING HÖST   Kompakt 
VINTERHÄRDIGHET  Säker 
TILLVÄXTSTART VÅR   Medelsen 
TIDPUNKT FÖR BLOMNING   Medeltidig  
MOGNAD   Medeltidig 
HÖJD   Medelhög 
STJÄLKSTYRKA  God 
DRÖSFAST  Ja 
PHOMARESISTENS  God 

Nyckelegenskaper

VINTERHÄRDIG

   

DRÖSFAST

MYCKET HÖG OLJEHALT

SNABB UPPKOMST

KOMPAKT VÄXTSÄTT

Klicka här för att se produktblad för V367OL