Hitta den rätta hybriden till ditt unika fält

Stort värde i att välja rätt rapssort

Gemensamt för Dekalbs-sorter är att de har välkända skördeförsäkrande egenskaperna som drösfasthet, dubbel phomaresistens, goda stjälkegenskaper m.fl. Välj en hybrid som passar ditt unika fält och dina förutsättningar. Klicka på respektive sort för att läsa mer.

 

HÖSTRAPSSORTER

   

DK Exsteel

Högsta skördenivån i svenska OS-försök två år i rad. 

//Läs mer

   

DK Explicit

Stabil och robust sort med mycket hög skörd i många odlingsområden.

//Läs mer

 

DK Excited

Sort med hög skörd och hög oljehalt och TUYV- resistens.

//Läs mer

   

DK Expat

Sort med hög och stabil skördenivå. Mycket god vinterhärdighet.

//Läs mer

 

 

DK Expansion

En kraftig sort som växer snabbt på hösten och har mycket god vinterhärdighet.

//Läs mer

   

DK Expectation

Robust och snabbväxande sort med TuYV-tolerans.

//Läs mer

 

DK Exception

Sort med hög skördepotential, kompakt och lugn tillväxt på hösten och goda stjälkegenskaper.

//Läs mer


DK Plasma 

Klumprotstolerantsort

//Läs mer


 

DK Pledge 

Klumprotstolerantsort

//Läs mer

 

 

DK Sequel

Dvärghybrid med mycket bra vinterhärdighet och bra skördenivå.

//Läs mer

 

DK Seax

Dvärghybrid med långsam tillväxttakt på hösten och mycket god vinterhärdighet.

//Läs mer


Höstrapsguide 2022

Läs om våra DEKALB-sorter