DK Exception

Sort med hög skördepotential, kompakt och lugn tillväxt på hösten och goda stjälkegenskaper.

DK Exception  

PRODUKTEGENSKAPER   
SKÖRDENIVÅ  Mycket hög 
OLJEHALT  Hög
UTVECKLING HÖST  Kompakt 
VINTERHÄRDIGHET  Säker 
TILLVÄXTSTART VÅR  Medeltidig 
TIDPUNKT FÖR BLOMNING  Tidig
MOGNAD  Tidig
HÖJD  Medelhög
STJÄLKSTYRKA God
DRÖSFAST  Ja
PHOMARESISTENS  Mycket god

Nyckelegenskaper

VINTERHÄRDIG
DRÖSFASTHET
PHOMA-RESISTENS
HÖG OLJEHALT

KOMPAKT VÄXTSÄTT

 

Klicka här för att se produktblad för DK Exception