DK Expansion

En kraftig sort som växer snabbt på hösten och har mycket god vinterhärdighet.

DK Expansion

PRODUKTEGENSKAPER  
SKÖRDENIVÅ  Mycket hög
OLJEHALT  Hög
UTVECKLING HÖST  Kompakt
VINTERHÄRDIGHET  Mycket hög
TILLVÄXTSTART VÅR  Medelsen
TIDPUNKT FÖR BLOMNING  Medelsen
MOGNAD  Medelsen
HÖJD  Medelhög 
STJÄLKSTYRKA  God
DRÖSFAST  Ja 
PHOMARESISTENS  Mycket god


Nyckelegenskaper

VINTERHÄRDIG 

DRÖSFASTHET

PHOMA-RESISTENS

HÖG OLJEHALT

 

KOMPAKT VÄXTSÄTT

Klicka här för att se produktblad för DK Expansion

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG