DK Expat

Sort med hög och stabil skördenivå. Mycket god vinterhärdighet.

DK Expat

PRODUKTEGENSKAPER  
SKÖRDENIVÅ  Mycket hög
OLJEHALT  Medel
UTVECKLING HÖST  Kompakt
VINTERHÄRDIGHET  Mycket hög
TILLVÄXTSTART VÅR  Medelsen
TIDPUNKT FÖR BLOMNING  Medelsen
MOGNAD  Medelsen
HÖJD  Medelhög 
STJÄLKSTYRKA  God
DRÖSFAST  Ja 
PHOMARESISTENS  Mycket god


Nyckelegenskaper

VINTERHÄRDIG 

DRÖSFASTHET

PHOMA-RESISTENS

 

KOMPAKT VÄXTSÄTT

Klicka här för att se produktblad för DK Expat

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG