DK Explicit

Stabil och robust sort med mycket hög skörd i många odlingsområden.

DK Explicit

PRODUKTEGENSKAPER   
SKÖRDENIVÅ  Mycket hög
OLJEHALT  Mycket hög
UTVECKLING HÖST  Kompakt
VINTERHÄRDIGHET  Mycket hög 
TILLVÄXTSTART VÅR  Medelsen 
TIDPUNKT FÖR BLOMNING  Medelsen 
MOGNAD  Medelsen 
HÖJD  Hög 
STJÄLKSTYRKA  Medel 
DRÖSFAST  Ja
PHOMARESISTENS  Mycket god 

Nyckelegenskaper

VINTERHÄRDIG

DRÖSFASTHET

PHOMA-RESISTENS

MYCKET HÖG OLJEHALT

KOMPAKT VÄXTSÄTT

 

Klicka här för att se produktblad för DK Explicit

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG