DK Exsteel

Skördenivån i topp i OS-försök tre år i rad.

Klicka här för att se produktblad för DK Exsteel

PRODUKTEGENSKAPER  
SKÖRDENIVÅ  Mycket hög
OLJEHALT  Hög
UTVECKLING HÖST  Snabb
VINTERHÄRDIGHET  Säker
TILLVÄXTSTART VÅR  Medelsen
TIDPUNKT FÖR BLOMNING  Medelsen
MOGNAD  Medelsen
HÖJD  Hög
STJÄLKSTYRKA  God
DRÖSFAST  Ja 
PHOMARESISTENS  Särskilt god


Nyckelegenskaper

VINTERHÄRDIG 

DRÖSFAST

PHOMARESISTENS

HÖG OLJEHALT

 

SNABB  HÖSTTILLVÄXT

Höstrapsguide 2022

Läs om våra DEKALB-sorter