DK Exsteel

Högsta skördenivån i svenska OS-försök två år i rad.

DK Exsteel

PRODUKTEGENSKAPER  
SKÖRDENIVÅ  Mycket hög
OLJEHALT  Hög
UTVECKLING HÖST  Snabb
VINTERHÄRDIGHET  Säker
TILLVÄXTSTART VÅR  Medelsen
TIDPUNKT FÖR BLOMNING  Medelsen
MOGNAD  Medelsen
HÖJD  Hög
STJÄLKSTYRKA  God
DRÖSFAST  Ja 
PHOMARESISTENS  Särskilt god


Nyckelegenskaper

VINTERHÄRDIG 

DRÖSFASTHET

PHOMA-RESISTENS

HÖG OLJEHALT

 

SNABB  HÖSTTILLVÄXT

Klicka här för att se produktblad för DK Exsteel

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG