DK Exstorm

Sort med hög och stabil skördenivå. Mycket god vinterhärdighet.

DK Exstorm   

PRODUKTEGENSKAPER   
SKÖRDENIVÅ  Hög 
OLJEHALT  Mycket hög 
UTVECKLING HÖST  Kompakt 
VINTERHÄRDIGHET  Mycket hög 
TILLVÄXTSTART VÅR  Medelsen 
TIDPUNKT FÖR BLOMNING  Medelsen 
MOGNAD  Medeltidig 
HÖJD  Medelhög 
STJÄLKSTYRKA  God 
DRÖSFAST  Ja
PHOMARESISTENS  Mycket God 

Nyckelegenskaper

VINTERHÄRDIG

DRÖSFASTHET

PHOMA-RESISTENS

HÖG OLJEHALT

KOMPAKT VÄXTSÄTT

Klicka här för att se produktblad för DK Exstorm