DK Pledge

Klumprotstolerantsort
PRODUKTEGENSKAPER   
SKÖRDENIVÅ  Hög 
OLJEHALT  Hög 
UTVECKLING HÖST  Snabb 
VINTERHÄRDIGHET  Mycket hög
TILLVÄXTSTART VÅR  Tidig 
TIDPUNKT FÖR BLOMNING  Medeltidig 
MOGNAD  Medelsen
HÖJD  Medelhög
STJÄLKSTYRKA  God
DRÖSFAST  Ja
PHOMARESISTENS  Mycket god
KLUMPROTSTOLERANS Ja

Nyckelegenskaper

VINTERHÄRDIG

DRÖSFASTHET

PHOMARESISTENS

HÖG OLJEHALT

SNABB HÖSTTILLVÄXT

 

KLUMPROTSTOLERANS