DK Sephor

Dvärghybrid med långsam tillväxttakt på hösten och mycket god vinterhärdighet.
PRODUKTEGENSKAPER   
SKÖRDENIVÅ  Bra 
OLJEHALT  Hög
UTVECKLING HÖST  Extremt kompakt
VINTERHÄRDIGHET  Särskilt hög
TILLVÄXTSTART VÅR Väldigt sen 
TIDPUNKT FÖR BLOMNING  Medeltidig 
MOGNAD  Medeltidig 
HÖJD  Semi-dvärg 
STJÄLKSTYRKA  Excellent 
DRÖSFAST  Ja 
PHOMARESISTENS  Mycket god 

Nyckelegenskaper

VINTERHÄRDIG

DRÖSFASTHET

PHOMARESISTENS

HÖG OLJEHALT

MYCKET

KOMPAKT HÖSTTILLVÄXT