DK Sequel

Dvärghybrid med mycket bra vinterhärdighet och bra skördenivå.

DK Sequel   

PRODUKTEGENSKAPER   
SKÖRDENIVÅ  Bra 
OLJEHALT  Hög 
UTVECKLING HÖST  Extremt kompakt 
VINTERHÄRDIGHET  Särskilt hög
TILLVÄXTSTART VÅR  Väldigt sen 
TIDPUNKT FÖR BLOMNING  Medeltidig 
MOGNAD  Tidig 
HÖJD  Semi-dvärg
STJÄLKSTYRKA  Excellent
DRÖSFAST  Ja 
PHOMARESISTENS  Mycket god

Nyckelegenskaper

VINTERHÄRDIG

DRÖSFASTHET

PHOMA-RESISTENS

HÖG OLJEHALT

KOMPAKT VÄXTSÄTT

  

Klicka här för att se produktblad för DK Sequel