DK Pledge
Klumprotstolerantsort. Sorter med klumprotsresistensgener är toleranta mot olika skördereducerande klumprotsraser. God tolerans skyddar grödan i en ansträngd växtföljd.
PRODUKTEGENSKAPER
Höjd
Medelhög
Tidpunkt för blomning
Medeltidig
Mognad
Medelsen
Skördenivå
Hög
Oljehalt
Hög
Stjälkstyrka
God
Drösfast
Ja
Utveckling höst
Snabb
Vinterhärdighet
Mycket god
Phomaresistens
Mycket god
Tillväxtstart vår
Tidig
Nyckelegenskaper

Klumprotstolerans

Sorter med klumprotsresistensgener är toleranta mot olika skördereducerande klumprotsraser. God tolerans skyddar grödan i en ansträngd växtföljd.

Snabb hösttillväxt

Sorten har en kraftig tillväxt under hösten och är därmed lämplig för både normal eller sen sådd, samt sådd under svåra förhållanden.

Hög oljehalt

Sorten har speciellt högt oljeinnehåll.

Vinterhärdighet

Sorten kommer att ha större chans att överleva vintern och har stark tillväxt under våren.

Drösningsresistens

Genetisk resistens som håller skidorna stängda och därmed undgås drösning och skördeförluster fram till och med skörden. Drösningsresistens ger ökad flexibilitet i skörden och färre spillplantor i den efterföljande spannmålsgrödan.

Dubbel phomaresistens

Kombinationen av den specifika (kvalitativa) RLM7 resistensen och den polygena (kvantitativa) resistensen ger ett mycket bra skydd mot rothalsröta.

Höstrapsguide 2024

DEKALB höstrapsguide 2023