Nyheter

torsdag, maj 5, 2011

Karensdagar för våra produkter

Eftersom vi får många frågor om karensdagar för våra olika produkter, har vi sammanställt en lista över dem. » mer

onsdag, april 27, 2011

Gratil: aktuellt att bekämpa ogräs i betes- och slåttervallar

Gratil har goda effekter mot ett flertal svåra ogräs i betes- och slåttervallar. Dock är det viktigt att inte vänta för länge med bekämpningen. » mer

fredag, mars 25, 2011

MaisTer; nya majssorter som tål MaisTer

Listan över majssorter som tål MaisTer har uppdaterats. » mer

tisdag, mars 15, 2011

Borgeby Fältdagar

Förberedelsearbetet inför Borgeby fältdagar är i full gång. » mer

fredag, februari 11, 2011

Ändring av registrering för Proline

KemI och Bayer har haft ett möte kring den nya registreringen av Proline. Som tidigare informerats har den nya registreringen av Proline krav på skyddszon mot vatten. Skyddszoner mot vatten finns redan idag i vissa odlingskontrakt i Sverige och det pågår ett intensivt arbete i hela Europa om utformning av regelverk kring fasta etablerade skyddszoner. I Sverige pågår också ett arbete att ta fram beslutsunderlag för hur ett framtida regelverk kring permanenta fasta skyddszoner skall utformas. Ett flertal av lantbrukets intressenter deltar i detta arbete. » mer

onsdag, februari 9, 2011

Nytt säkerhetsdatablad för Totril

Säkerhetsdatabladet för Totril har uppdaterats. » mer

fredag, januari 7, 2011

Omregistrering av Proline

KemI har givit ett nytt godkännande av Proline i Sverige fram till 2018. Detta är mycket positivt för svenskt lantbruk. » mer

tisdag, januari 4, 2011

Nytt säkerhetsdatablad för Aliette

Ett nytt säkerhetsdatablad för Aliette är nu utlagt på hemsidan. » mer

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG