Ascra Xpro

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn.

Verksamma beståndsdelar

Bixafen 65 g/l
Fluopyram 65 g/l
Protiokonazol 130 g/l

Verkningssätt

Ascra Xpro består av tre aktiva substanser från tre olika kemiska grupper:

• Bixafen tillhör kemiska gruppen pyrazol- 4- karboxamider (FRAC-kod 7).
Bixafen hämmar respirationen i svampens celler.

• Fluopyram tillhör kemiska gruppen pyridinyl-etyl-benzamider (FRAC-kod 7).
Fluopyram hämmar respirationen i svampens celler.

• Protiokonazol tillhör kemiska gruppen triazoler (FRAC-kod 3).
Protiokonazol hämmar uppbyggnaden av svampens cellmembran.

Kombinationen av de tre aktiva substanserna betyder att Ascra Xpro verkar både förebyggande och kurativt
mot en lång rad svampsjukdomar. De aktiva substanserna verkar systemiskt och fördelas jämt i bladen
med saftströmmen. Behandling tidigt i svampens utveckling ökar normalt effekten. Ascra Xpro bör användas
vid begynnande angrepp eller efter utslag från prognosmodeller baserade på riskutvärdering. I vårvete finns
möjlighet till upprepad behandling med Ascra Xpro.

Verkningstiden för Ascra Xpro beror på behandlingstidpunkt, dosering, grödans utvecklingsstadium och
tillväxthastighet, infektionstryck samt väderförhållande. Regn 1 timme efter behandlingen påverkar inte den biologiska effekten.

Se filmen om Ascra Xpro, klicka här

 

Ascra Xpro

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation

Ladda ner broschyr
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG