Betanal SE

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Mot örtogräs i odlingar av foderbetor och sockerbetor. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

VERKSAM BESTÅNDSDEL

Fenmedifam 160 g/l

FORMULERING

SE, Suspensionsemulsion 

VERKNINGSSÄTT

Betanal SE innehåller den verksamma beståndsdelen fenmedifam. Betanal SE är kontaktverkande och verkar på ogräsplantornas gröna ovanjordiska delar. Det sker inget upptag genom rötterna. Betanal SE blockerar fotosyntesen, vilket innebär att bladen påverkas och vissnar. Först ses nervissningen mellan nerv och bladkant, efterhand vissnar hela bladet och till sist hela plantan.

REKOMMENDATION

Betanal SE är ett bredverkande ogräsmedel för användning i betor. Dosering: Betanal SE 1-2 l/ha per behandling.

Ogräsbehandling i betor utförs i ett program med flera behandlingstillfällen. Doseringen av ev. blandningspartner fastställs utifrån fältets ogräsflora och ogräsens storlek.

Betanal SE

Ladda ner säkerhetsdatablad
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG