Betanal Power

Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av foderbetor och sockerbetor. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksam beståndsdelar

Desmedifam 160 g/l. Fenmedifam 160 g/l.

Verkningssätt

Betanal Power innehåller de verksamma beståndsdelarna desmedifam och fenmedifam. Betanal Power är kontaktverkande och verkar på plantornas gröna ovanjordiska delar. Det sker inget upptag genom rötterna. Betanal Power blockerar fotosyntesen, vilket innebär att bladen påverkas och vissnar. Först ses nervissningen mellan nerv och bladkant. Efterhand vissnar hela bladet och till sist hela plantan. Betorna kan inaktivera och bryta ner de verksamma beståndsdelarna inne i plantans celler. De flesta ogräsarter saknar denna egenskap.

Användning

Betanal Power är ett bredverkande och skonsamt ogräsmedel i betor.
Betanal Power och Kemifam Power är samma produkt, som marknadsförs under olika namn.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Betanal Power

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG