Cadou + DFF

Cadou + DFF är en twinpack av 1 liter Cadou SC och 1 liter DFF SC 500.

Användningsområde

Cadou SC: Mot gräsogräs i odlingar av höstvete, höstkorn, höstråg och höstrågvete.

DFF SC 500: Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksamma beståndsdelar

Cadou SC: Flufenacet 508,8 g/l.

DFF SC 500: Diflufenikan 500 g/l. 

Rekommendation

Dos twinpack: Cadou 0,035 l/ha + DFF 0,035 l/ha.

Denna kombination behöver förstärkas med ren diflufenikan alternativt Mateno Duo för att ge fullgod örtogräseffekt. 

Cadou + DFF

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG