Calypso

Användningsområde

Mot skadeinsekter i odlingar av jordgubbar på friland. Behandling av jordgubbar får ej ske senare än 3 dagar före skörd.Mot skadeinsekter i odlingar av äpple, päron, plommon och körsbär. Behandling av frukt får ej ske senare än 14 dagar före skörd.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksam beståndsdel

Tiakloprid 480,8 g/l.

Verkningssätt

Är systemisk och skyddar därmed nytillväxten.Skadeinsekterna dör inte omgående, och kan därför uppträda i grödan ett par dagar efter behandlingen. Skadeinsekterna kommer dock inte orsaka skada på grödan, då deras aktivitet är starkt nedsatt, och deras ätlust mycket låg.

Användning

Calypso SC 480 har god effekt på bladlus, äpplestekel, äpplevecklare och jordgubbsvivel/hallonvivel.Vid användning uppnås sidoeffekt på pärongallmygga, körsbärsfluga, stritar, trips, stinkflyn och fruktvecklare.

Säkrar hög kvalitet på frukten. Är skonsam mot bi, humlor och andra nyttodjur som rovkvalster.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Calypso

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG