Contans WG

Användningsområde

Mot bomullsmögel genom behandling av jord.

Verksam beståndsdel

1x109 aktiva sporer av svampen Coniothyrium minitans, torkat på glukos.

Verkningssätt

Contans innehåller sporer av nyttosvampen Coniothyrium minitans och verkar både på bomullsmöglets vilostadier (sklerotier), hyfer och mycel (svampens rotnät). Contans parasiterar och bryter ner bomullsmöglets vilostadier (sklerotier). Nedbrytningen av sklerotierna tar 2-3 månader. Upprepad användning av Contans kommer minska mängden vilostadier av bomullsmögel i jorden. Contans bryter även ner bomullsmögelsvampens hyfer och mycel som utvecklas från vilostadierna. Nedbrytningen av mycelet i jorden startar så snart Contans kommer i kontakt med bomullsmögelsvampen.

Infektion av bomullsmögel

Infektion via mycel som gror i jorden: Bomullsmöglets vilostadier (sklerotier) som ligger i de övre jordlagren, gror och producerar mycel. Detta mycel kan infektera rötter, stjälkar och blad nära markytan. Mottagliga växter kan smittas omedelbart efter plantering eller någon gång under växtsäsongen. Sallat och morötter infekteras främst på detta sätt. Infektion via ascosporer: Vilostadier av bomullsmögel som finns på eller precis under jordytan gror i början av sommaren och syns på jordytan som små bruna svampar (apothecia). Svamparna bildar ett stort antal ascosporer som slungas ut och landar på blommor, blad och stjälkar under maj och juni. Sporerna gror om det finns tillräckligt med fukt och infekterar plantan. Genom att använda Contans i samband med sådd hindras vilostadierna från att gro, så att infektionen av ascosporer reduceras. Raps, bönor, ärter och lupiner infekteras främst på detta sätt.

Rekommendation

Contans kan användas i alla grödor som angrips av bomullsmögel och Sclerotinia minor t ex oljeväxter, klöver, sallat, morötter m fl. Contans kan antingen appliceras före sådd/plantering, vid sådd/plantering eller en kort tid efter sådd/plantering. Applicering kan även sker på angripna skörderester efter skörd för att bryta ner vilostadierna som finns i skörderesterna. Utifrån tidpunkten en gröda blir infekterad av bomullsmögel bestäms tillfället för applicering av Contans.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Contans WG

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG