Contans WG

Användningsområde

Mot bomullsmögel genom behandling av jord.

Verksam beståndsdel

1x109 aktiva sporer av svampen Coniothyrium minitans, torkat på glukos.

Verkningssätt

Contans innehåller sporer av nyttosvampen Coniothyrium minitans och verkar både på bomullsmöglets vilostadier (sklerotier), hyfer och mycel (svampens rotnät). Contans parasiterar och bryter ner bomullsmöglets vilostadier (sklerotier). Nedbrytningen av sklerotierna tar 2-3 månader. Upprepad användning av Contans kommer minska mängden vilostadier av bomullsmögel i jorden. Contans bryter även ner bomullsmögelsvampens hyfer och mycel som utvecklas från vilostadierna.
Nedbrytningen av mycelet i jorden startar så snart Contans kommer i kontakt med bomullsmögelsvampen.

Rekommendation

Contans kan användas i alla grödor som angrips av bomullsmögel och Sclerotinia minor t ex oljeväxter, klöver, sallat, morötter m fl. Contans kan antingen appliceras före sådd/platering, vid sådd/plantering eller en kort tid efter sådd/plantering. Applicering kan även sker på angripna skörderester efter skörd för att bryta ner vilostadierna som finns i skörderesterna. Utifrån tidpunkten en gröda blir infekterad av bomullsmögel bestäms tillfället för applicering av Contans.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Contans WG

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG