Delaro brand tag with images of rye and wheat

Delaro

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. 

Verkningssätt

Delaro SC 325 består av två aktiva substanser med olika verkningsmekanismer:

• Protiokonazol tillhör kemiska gruppen triazoler (FRAC-kod 3). Protiokonazol hämmar uppbyggnaden av svampens cellmembran.
• Trifloxystrobin tillhör strobiluriner (kemiska gruppen oximino-acetat) (FRAC-kod 11). Trifloxystrobin hämmar respirationen i svampens celler.

De två aktiva substanserna har olika verkningsmekanismer i svampens livsprocesser. Kombinationen av de två aktiva substanserna betyder att Delaro SC 325 verkar både förebyggande och kurativt mot en lång rad svampsjukdomar.

Rekommendationer

Delaro är effektiv mot en lång rad svampsjukdomar i de olika stråsädesgrödorna. Se produktinformation för dosering.

Delaro

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG