Folicur Xpert

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre,korn, raps och gräsfrö.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits

Verkningssätt

Folicur Xpert består av två aktiva substanser från gruppen triazoler:
• Tebukonazol tillhör gruppen triazoler. Tebukonazol hämmar uppbyggnaden av svampens cellmembran.
• Protiokonazol tillhör gruppen triazoler. Protiokonazol hämmar uppbyggnaden av svampens cellmembran.
Kombinationen av de två aktiva substanserna gör att Folicur Xpert verkar både förebyggande och kurativt
mot en rad olika svampsjukdomar. Både tebukonazol och protiokonazol fördelas och transporteras systemiskt i bladen.

Folicur Xpert godkänd för höstanvändning i höstraps

Rekommendation: Behandla med 0,5 l/ha Folicur Xpert när rapsen har 5-6 blad.
När de största plantorna har 6 blad är ett bra riktmärke. Se broschyr för mer information.

Folicur Xpert passar bra i den avslutande behandlingen i höstvete eller vårvete.

DC 37-39 Ascra Xpro 0,75 l/ha
DC 55-59   Folicur Xpert 0,4-0,5 l/ha + Proline 0,2-0,25 l/ha

Strategi med dubbelbehandling i höst och vårkorn med Folicur Xpert

DC 30-33 Folicur Xpert 0,3-0,4 l/ha + Comet Pro 0,2 l/ha
DC 45-49 Xpro-produkt

För mer information om produkten se rubriken: Produktinformation

Folicur Xpert

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation

Ladda ner broschyr
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG