Hussar Plus OD

Produkt med registreringsnummer 5221 kan användas fram till och med 2022-06-30.

Användningsområde

Mot ogräs i odling av höstvete, höstråg, höstrågvete och höstkorn. Endast våranvändning.

Verksamma beståndsdelar

Jodsulfuronmetyl-natrium 50 g/l

Mesosulfuronmetyl 7.5 g/l

Övrig beståndsdel
Mefenpyrdietyl 250 g/l (safener)

Verkningssätt

Hussar Plus OD innehåller de verksamma beståndsdelarna jodsulfuron och mesosulfuron som tillhör gruppen sulfonylureor. De två aktiva substanser tillhör gruppen ALS-hämmare (HRAC grupp B). Upptag sker till största delen via bladen och sedan sker en systemisk transport i växten. Tillväxten hämmas genom en störning av aminosyrabiosyntesen av de viktiga aminosyrorna isoleucin och valin. Hussar Plus OD innehåller även mefenpyrdietyl, en så kallad ”safener” som gör att grödan inte påverkas.

Rekommendation

Hussar Plus OD används som vårbehandling och har bred effekt mot de flesta gräs- och örtogräsen.

Dosering Hussar Plus OD ska användas i doseringar från 50-200 ml/ha beroende på typ av gröda och typ av förekommande ogräs. Tillsätt 0,5 l/ha Renol eller motsvarande superolja.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Hussar Plus OD

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG