Hussar Plus OD

Användningsområde

Mot ogräs i odling av vete, höstråg, rågvete och korn.
Endast vårapplicering.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksamma beståndsdelar

Jodsulfuronmetyl-natrium 50 g/l
Mesosulfuronmetyl 7.5 g/l
Övrig beståndsdel
Mefenpyrdietyl 250 g/l (safener)

Verkningssätt

Hussar Plus OD innehåller de verksamma beståndsdelarna jodsulfuron och mesosulfuron som tillhör gruppen
sulfonylureor. De två aktiva substanser tillhör gruppen ALS-hämmare (HRAC grupp B). Upptag sker till största
delen via bladen och sedan sker en systemisk transport i växten. Tillväxten hämmas genom en störning av
aminosyrabiosyntesen av de viktiga aminosyrorna isoleucin och valin. Hussar Plus OD innehåller även mefenpyrdietyl, en så kallad ”safener” som gör att grödan inte påverkas.

Rekommendation

Hussar Plus OD används som vårbehandling och har bred effekt mot de flesta gräs- och örtogräsen. Hussar
Plus OD kan användas till ogräsbekämpning i höstvete, höstråg och rågvete, höstkorn, samt vårvete och vårkorn.
Dosering Hussar Plus OD ska användas i doseringar från 50-200 ml/ha beroende på typ av gröda och typ
av förekommande ogräs. Tillsätt 0,5 l/ha Renol eller motsvarande superolja.
Höstvete, höstråg och rågvete:
Upp till 200 ml/ha. Behandling kan göras på våren fram till och med DC 32.
Höstkorn:
Upp till 50 ml/ha. Behandling görs på våren med fördel fram till och med DC 30, godkänd fram till och med
DC 32.
Vårvete, vårkorn:
Upp till 150 ml/ha. Behandling kan göras från DC 13 fram till stråskjutningen DC 30.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Hussar Plus OD

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation

Ladda ner broschyr
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG