Mateno DUO

Ny möjlighet för ogräsbekämpning på hösten

Sverige har äntligen fått ett nytt bredverkande ogräsmedel som ska användas för att bekämpa ört- och gräsogräs i stråsäd på hösten. De verksamma substanserna i Mateno Duo är aklonifen och diflufenikan. Två aktiva substanser som kompletterar varandra, där aklonifen är en helt ny aktiv substans i stråsäd. 

Information om Mateno Duo

En ny produkt ger många frågor, vi hoppas att vi kan svara på några med vår produktpresentation för dig som vill lära dig mer passa på att se filmen där Mats presenterar Mateno Duo. För effektschema och mer information om användning av Mateno Duo, se vårt infoblad. Vi har även tagit fram ett dokument med frågor och svar. 

Infoblad Mateno Duo 

Frågor & Svar Mateno Duo.

Produktpresentation Mateno Duo

 

Ett effektivt verktyg mot örtogräs på hösten

I de försök som gjorts och erfarenhet från praktisk användning i andra länder så har Mateno Duo visat effekt på ett brett spektra av viktiga örtogräs. En resistensbrytare med god effekt på många viktiga örtogräs som bör bekämpas på hösten inkl. effekt mot blåklint, spillraps. Mateno Duo har även god effekt mot de så kallade DFF-ogräsen - plister, veronika, viol och därutöver god effekt mot baldersbrå, våtarv (även resistent), snärjmåra, näva, vallmo och förgätmigej. 

Duo mot gräsogräs

Om fokus ligger på att behandla gräsogräs kan Mateno Duo med fördel användas tillsammans med blandningsprodukt innehållande prosulfokarb. I både försök och i fält visar det sig att dessa medel har en intressant synergieffekt. Anpassa din ogrässtrategi utefter de gräsogräs som finns i fältet.

Rekommendation Mateno Duo

Mateno Duo ska anpassas till ogräsförekomsten i ditt fält, örtogräs eller både ört- och gräsogräs. Inga restriktioner när det gäller val av preparat för uppföljning på våren. Rekommendationen är att behandla i stadie 10-11. Se mer i vårt infoblad.

Fokus på örtogräs

0,35 l/ha Mateno Duo
Lösning för dig som vill ha en effektiv lösning mot örtogräs, inkl. blåklint, spillraps, våtarv (även resistent), näva och diflufenikan-ogräsen samt moderat effekt på de vanligaste gräsogräsen.

Fokus på örtogräs och lättare gräsogräs

0,35 l/ha Mateno Duo + 0,5-1,0 l/ha Prosulfokarb-produkt
Lösning för dig som vill ha en effektiv lösning mot örtogräs, inkl. blåklint, spillraps, våtarv (även resistent), näva och diflufenikan-ogräsen samt god effekt på åkerven och vitgröe

Fokus på gräsogräs och örtogräs

0,35 l/ha Mateno Duo + 1,5-3,0 l/ha Prosulfokarb-produkt
Lösning för dig som strävar efter god effekt på gräsogräs, även tuffare gräs som rajgräs, råttsvingel och renkavle samt örtogräs, inkl. blåklint, spillraps, våtarv (även resistent), näva och diflufenikan-ogräsen.

Renkavle: Mot renkavle är det viktigt att få en hög effekt vid behandlingen på hösten. Rekommendation: 0,35 l/ha Mateno Duo + 2,5-3,0 l/ha prosulfokarb- produkt    

Erfarenheter från Danmark

Mateno Duo är sedan tidigare godkänt i Danmark och Finland har nu även godkänts i Sverige. I Danmark har Mateno Duo varit godkänt sedan 2019 och det finns därmed ett stort underlag av försöksmaterial och god erfarenhet från den praktiska användningen. Detta ger ett bra underlag för hur medlet fungerar och ska användas optimalt.

Se våra 3 filmer från ett försök i Danmark där Bayers Sören Lykkegaard Hansen och Mats Andersson diskuterar erfarenheter om produkten och effekter på örtogräs och gräsogräs.

 

Eftersom vi har ett begränsat utbud av ogräsherbicider för höstbehandling är det mycket tillfredställande att kunna introducera ett nytt effektivt medel med resistensbrytande egenskaper. Det kommer att betyda mycket i de praktiska ogrässtrategierna framöver, och förhoppningsvis göra stor skillnad i våra fält.

Mateno DUO

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation

Ladda ner broschyr
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG