Sekator OD brand tag with images of rye and wheat

Sekator OD

Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av vete, råg, rågvete och vårkorn.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksamma beståndsdelar

Iodosulfuron 25 g/l.
Amidosulfuron 100 g/l.
Övrig beståndsdel:
Mefenpyrdietyl 250 g/l (safener).

Verkningssätt

Sekator OD innehåller de verksamma beståndsdelarna iodosulfuron och amidosulfuron, som båda tillhör
gruppen sulfonylureor. De verksamma beståndsdelarna tillhör gruppen ALS-hämmare (HRAC grupp B).
Upptag sker till största delen via ogräsets blad och sedan sker en systemisk transport av den aktiva substansen
in i plantens celler. Tillväxten hämmas genom en störning av bildningen av de livsviktiga aminosyror isoleucin
och valin. Efter upptag stannar ogräsets tillväxt inom några få dagar. Efter 10 – 15 dagar ses en gulfärgning
av de yngsta växtdelarna och ogräsen börjar sloka. Nedvissning sker inom 4–6 veckor efter behandling.
Sekator OD innehåller även mefenpyrdietyl, en så kallad ”safener” som gör att grödan inte påverkas.

Rekommendation

Sekator OD används som vårbehandling och har bred effekt mot örtogräs. Sekator OD kan användas till
ogräsbekämpning i vete, råg, rågvete och vårkorn.
Dosering Sekator OD ska användas i doseringar från 0,1 - 0,15 l/ha beroende på typ av gröda och typ av
förekommande ogräs. Den högre dosering används om ogräsplantorna är större som t ex höstgrodda övervintrade ogräsplantor i höstsäd. Tillsätt 0,5 l/ha Renol eller motsvarande superolja.

Sekator OD

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG