fredag, februari 11, 2011

Ändring av registrering för Proline

KemI och Bayer har haft ett möte kring den nya registreringen av Proline. Som tidigare informerats har den nya registreringen av Proline krav på skyddszon mot vatten. Skyddszoner mot vatten finns redan idag i vissa odlingskontrakt i Sverige och det pågår ett intensivt arbete i hela Europa om utformning av regelverk kring fasta etablerade skyddszoner. I Sverige pågår också ett arbete att ta fram beslutsunderlag för hur ett framtida regelverk kring permanenta fasta skyddszoner skall utformas. Ett flertal av lantbrukets intressenter deltar i detta arbete.

Den ändring av registreringen som nu beslutats för Proline rörande kraven på skyddszon är:

En markanpassad skyddszon om minst 10 m mot vatten skall hållas vid odling av:

  • vårsådd raps och rybs
  • spannmålsgrödor i de fall en andra behandling genomförs

Detta betyder att i odlingar av spannmålsgrödor där det utförs en dubbelbehandling, samt i våroljeväxter, skall det finnas en gräsbevuxen kantzon om minst 10 m mot vatten.

I odlingar av höstoljeväxter, samt spannmålsgrödor där det utförs en enkelbehandling finns det inget krav på gräsbevuxen kantzon.

För övrig information kring omfattningen av det nya godkännandet av Proline hänvisas till Produkter -> ProlineCopyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG