fredag, februari 17, 2012

Biscaya är mindre känslig för vindavdrift

Ny forskning visar att Biscaya OD inte är lika känslig för vindavdrift som andra preparat.
Detta betyder att du kan vara säker på att Biscaya hamnar där den gör nytta, nämligen i grödan. Detta beror på att oljedropparna i OD-formuleringen inte är lika vindkänsliga som droppar från andra formuleringar.
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG