onsdag, juni 20, 2012

Proline i havre

Fusarium i havre – ett ökande problem

Under de senaste åren har en ökning noterats av förekomsten av mykotoxiner i skördad havre. Det hör samman med att det under vissa förhållanden sker angrepp av olika Fusariumarter på stråsäd. Dessa kan bilda flera olika mytotoxiner. De mest aktuella är DON och ZEA. Det finns fastställda gränsvärden för DON och ZEA, för både spannmålsvara och förädlade produkter.

Läs mer här.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG